Κανονισμoί

Afisa MiniGP July 2015low

 

 ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

- Το αθλ. Σωματείο ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ και την συνεργασία του αθλ. Σωματείου Ομάδα 65. διοργανώνει τον 2ο αγώνα του MiniGP Cup 2015.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 12 Ιουλίου 2015, στην πίστα Kart του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων Αττικής. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:
-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
-τον γενικό & τεχνικό κανονισμό αγώνων MiniGP
-τον παρόντα ειδικό κανονισμό
-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα επικοινωνήστε