Στα πλαίσια παροχής περισσότερων επιλογών στους αθλητές/τριες για την συμμετοχή τους στους αγώνες/κατηγορίες MiniGP Cup, επιτρέπεται η συμμετοχή με μοτοσυκλέτες δίχρονες υδρόψυκτες ως ακολούθως:

  1. MiniGP 1

Κυβισμός έως 50 κ.εκ., καρμπυρατέρ διαμέτρου έως 19 χλστ.

  1. MiniGP

Κυβισμός έως 70 κ.εκ. καρμπυρατέρ διαμέτρου έως 19 χλστ.

Η οργανωτική επιτροπή του MiniGP Cup διατηρεί το δικαίωμα, με έγκαιρη ειδοποίηση, να επιβάλλει περιορισμό και στην εξαγωγή των καυσαερίων αν διαπιστωθεί τεχνικό πλεονέκτημα στις μοτοσυκλέτες που υπάγονται στην παραπάνω προδιαγραφή.